A. Temel ahlaki ve insani değerler özel yaşantımızda olduğu gibi çalışma yaşantımızda da ortak değerlerimizdir.

 • Gerek işyerimizde çalışma arkadaşlarımıza gerekse müşteri ilişkilerimizde duygusal değil , akılcı ve adil davranmaya ,
 • Şirketimizin amaç ve hedeflerine uygun çalışmaya , emek sarfetmeye ,
 • Kişilere ve onlara güven ve iş becerilerine saygı duymaya ,
 • Her koşul ve zamanda şirketimiz yararlarını ve haklarını düşünmeyi , korumayı ,
 • Şirketin bizlere verdiği çalışma koşullarını ve olanakları sadece şirketimizin amacına uygun kullanmaya ,
 • Şirketimizin kural ve ilkelerine , yasal mevzuata daima uymaya ,
 • Amirlerimize , çalışma arkadaşlarımıza saygı ve sevgi göstermeye özen gösteririz.

B. Şirketimizin faaliyetlerinde ve çalışmalarında hedef 'Müşteri Memnuniyeti'dir.İç ve dış müşterilerimizin temel ahlaki ve insani değer anlayışımızın en önemli hedefidir.

 • Bunun için sorumluluk ve şirketteki rolümüzü biliyoruz.
 • Sadece kendimize ait işin bölümünden değil şirketin bütününden sorumlu olduğumuzu kabul ederiz.
 • Devamlı gelişmeleri , yeni uygulamaları takip eder , uygularız.
 • Görevimize özen gösteririz.

C. İnsiyatif sahibi olmak en önemli özelliğimizdir.

 • Zamanında karar almaya , karar alma sürecine katılamaya özen gösterir, çözüm ve öneriler getiririz.
 • İşimizin gereğini yaparken engelleri kaldırırız.
 • Aldığımız kararların sonucunu paylaşır , sorumluluğuna katılırız.
 • Gerektiğinde insiyatif kullanarak , talimat beklemeden işimiz gereği kararları alırız.
 • Sağlıklı ve etkin bir iletişim kurarız.
 • İletişimde 'açıklık , katılımcılık ve paylaşım' ilkelerimizdir.
 • Doğru bilgiyi doğru kişilere zamanında bildiririz.

D. İş ahlakı ilkeleri doğrultusunda çalışmak , şirketimizde hepimizin temel inancıdır.

 • Şirketin iş ahlakı ilkelerine uymaya önem veriniz.
 • Şirketimizle ve görevimizle ilgili olarak öğrendiğimiz ve açıklanmasında sakıncalı olan bilgileri saklarız.
 • Firma-müşteri mülkiyet ve haklarını her zaman en ön planda tutup İzinsiz hiçbir kuruluşa bilgi ve demeç vermeyiz. -Şirketimizin aynı faaliyet dalında çalışan şirketlerle , kuruluşlarla , tedarikçileriyle ve müşterileriyle menfaat ilişkisine girmeyiz.
 • Özel ve tüzel kişilerle yasal olmayan hiçbir ödeme , tahsilat veya ilişkilerine girmeyiz.
 • İş ahlakı ilke kurallarının uygulanmasına özen gösterdiğimiz gibi bu özeni göstermeyenleri amirlerimize bildiririz.
 • Her zaman şirketimizin stratejileri , hedefleri ve çıkarlarını gözetmeyi , ters düşmemeyi gözetiriz.

E. Hepimiz 'İşyeri kurallarına' uyarız.

 • Mesai saatlerini ihlal etmeyiz.
 • Çalışma düzenini eşit , adil ve uyumlu olarak korur ve riayet ederiz.
 • Kılık ve kıyafetimizin düzgün , özenli ve çalışma koşullarına göre olmasına özen gösteririz.
 • Çalışma ortamında iç ve dış müşterilerimize , çalışma arkadaşlarımıza nazik , ölçülü , tutarlı ve saygılıyız.
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin kurallara riayet ederiz , uyulmasını sağlarız.

F. Sorumluluklarımızı biliyoruz.Sorumluluk ve görevimiz arasındaki ilişkiyi ve sınırı korumak amacımızdır.

 • İşimizi zamanında ve istenen kalitede , müşteri memnuniyeti yaratacak biçimde yapmaya gayret ederiz.
 • Sorumluluklarımızı , yetkilerimizi ve görevlerimizi biliyoruz. Yeniliklere açığız. Üretici ve geliştiriciyiz.
 • Ortak çalışmak , paylaşmak , yardımlaşmak ve dayanışmak en önemli özelliğimizdir.
 • Performansımızı en üst seviyede tutmak için günün gelişen , değişen koşullarına ve yeniliklere açığız.